PRODUKT   ANTALL PRIS
Frakt Kr. 59,00

I alt inkl. mva Kr. 0,00

Personvern

Hva gjør vi med dine personlige opplysninger (persondatapolitikk)?
For at du kan inngå avtale med oss på LirumLarumLeg.no har vi behov for følgende opplysninger:

•    Navn 
•    Adresse 
•    Telefonnummer 
•    Epostadresse 

Vi foretar registreringen av dine personopplysninger med det formål å kunne levere varen til deg. Personopplysningene registreres hos Lirum Larum Leg ApS, og oppbevares i fem år, hvoretter opplysningene slettes.
Når det samles inn personopplysningeer via vår nettside sikrer vi at det alltid skjer ved ditt utvetydige samtykke, slik at du er informert om presis hvilke opplysninger som samles inn, og hvorfor. Du kan kreve å få informasjon om hvordan dine personopplysninger er benyttet, og du kan kreve at personopplysninger endres eller slettes. Du kan også melde fra om at din informasjon ikke skal kunne benyttes til direkte markedsføring. 


Direktøren for Lirum Larum Leg ApS har adgang til de oplysningene som registreres om deg. Den dataansvarlige hos Lirumlarumleg.no er Anja Lytzen.