0

Handlekurven din er tom

Personvernpolitikk

1. GENERELT

1.1 Vår politikk om behandling av personopplysninger beskriver, hvorledes lirumlarumleg.no samler inn og behandler opplysninger om deg. Hensikten er å informere deg som kunde, om hvordan vi best mulig tar vare på de dataene som du har lånt oss – uansett hvorfra de samles inn, videregis eller behandles.

1.2 Personvernpolitikken gjelder for personopplysninger, som du avgir til oss, eller som vi samler inn via Lirum Larum Legs nettside, www.lirumlarumleg.no

1.3 Lirum Larum Leg er dataansvarlig for personopplysningene dine. Hvis du henvender deg til oss angående dataene dine, kan du gjøre dette via kontaktopplysningene nevnt i pkt. 7.

2. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI INN? TIL HVILKE FORMÅL? HVA ER RETTSGRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN?

2.1 Når du besøker www.lirumlarumleg.no, samler vi automatisk inn opplysninger om deg og din bruk av www.lirumlarumleg.no, f.eks. om hvilken type nettleser du bruker, hvilke søketermer du bruker på nettsiden, din IP-adresse, herunder din nettverksplassering, og informasjon om datamaskinen din med det formålet å optimere brukeropplevelsen og nettsidens funksjon, samt foreta målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandlingen av opplysninger er nødvendig for at vi kan ivareta våre interesser i å forbedre www.lirumlarumleg.no samt vise deg relevante tilbud. Rettsgrunnlagetfor behandlingen er EU Personvernforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

2.2 Når du kjøper et produkt eller kommuniserer med oss på www.lirumlarumleg.no, samler vi inn de opplysningene, du selv avgir, f.eks. navn, adresse, e-post-adresse, telefonnr., betalingsmåte, opplysninger om hvilke produkter du kjøper og eventuelt har returnert, leveringsønsker samt opplysning om den IP-adressen, derfra bestilling er foretatt. Denne behandlingen av opplysninger skjer med det formålet, at vi kan levere de produktene, du har bestilt og for at oppfylle vår avtale med deg, herunder for å kunne administrere rettighetene dine til å returnere og reklamere. Opplysninger om kjøpene dine kan vi også behandle for å overholde lovkrav, herunder til bokføring og regnskap. Ved kjøp samles IP-adressen inn med det formålet og for å ivareta vår interesse i å kunne forhindre svik. Rettsgrunnlagetfor behandlingen er EU Personvernforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3 Når du melder deg på til vårt nyhetsbrev, samler vi inn opplysninger om ditt navn, e-post-adresse og evt. mobilnummer med det formålet og for å kunne ivareta vår interesse i å kunne levere nyhetsbrev til deg. Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Personvernforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

3. HVEM ER MOTTAKERE AV DINE PERSONOPPLYSNINGER?

3.1 Opplysninger om ditt navn, adresse, e-post, telefonnummer samt ordrenummer og spesifikke leveringsønsker gis videre til Bring/Posten eller en annen transportør (større forsendelser), som forestår leveringen av de kjøpte varene til deg. Ved større forsendelser samarbeider vi i Danmark med Danske Fragtmænd som videregir forsendelsen til BHS Logistics, som videregir forsendelsen til Nortrans i Norge som videregir forsendelsen til Ramberg som leverer varen på privatadressen. Ved kjøp av ikke lagerførte varer kan de nevnte opplysningene gis videre til produsenten eller selgeren av pågjeldende vare, som i så fall vil forestå leveransen. Ved reklamasjonsbehandling av en kjøpt vare, utleverer vi enkelte tilfelle data til leverandøren. Dette skjer med det formålet å få godgjort varens verdi eller i tilfelle at erstatningsvare skal sende direkte hjem til deg.

3.2 Opplysninger kan overlates til eksterne samarbeidspartnere, som behandler opplysningene på våre vegne. Vi bruker eksterne samarbeidspartnere til blant annet teknisk drift og forbedringer av www.lirumlarumleg.no, utsendelse av nyhetsbrev samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse av vår bedrift og våre produkter. Blant annet gis opplysninger videre om ditt navn og din e-post til TrustPilot slik at det på våre vegne kan sendes en invitasjon til å vurdere oss på TrustPilots nettside. Velger du å foreta en anmeldelse blir TrustPilot dataansvarlig for dine avgitte opplysninger. Disse bedriftene er databehandlere og under vår instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne kan ikke bruke opplysningene til annet formål enn oppfyllelse av avtalen med oss og er underlagt fortrolighet om disse. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med alle databehandlere, som behandler personopplysninger på våre vegne. Dette for å sikre, at dine data er best mulig beskyttet hos oss og våre samarbeidspartnere.

3.3 Tre av disse databehandlerne, Google Analytics v/Google LLC, Facebook Inc. Og MailChimp er etablert i USA. De fornødne garantiene for overføring av opplysninger til USA er sikret gjennom databehandlerens sertifisering under EU-U.S. Privacy Shield, jf.  EU Personvernforordningens art. 45.

3.3.1 kopi av Google LLC's sertifisering kan finnes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.3.2 kopi av Facebook Inc.'s sertifisering kan finnes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

3.3.3 Kopi av The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp's sertifisering kan finnes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG

4.  HVA ER DINE RETTIGHETER?

4.1 Med henblikk på å skape åpenhet rundt behandlingen av opplysningene dine må vi som dataansvarlige opplyse deg om rettighetene dine. Hvis du er det minste i tvil, er du altid velkommen til å kontakte oss.

4.2 Innsynsretten.

4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til å anmode oss om opplysning om blant annet hvilke opplysninger vi har registrert om deg, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier av personopplysninger og mottakere av opplysninger som evt. finnes, samt opplysning om hvorfra opplysningene stammer.

4.2.2 Du har rett til å få utlevert en kopi av de personopplysningene, som vi behandler om deg. Hvis du ønsker en kopi av personopplysningene dine, skal du sende en skriftlig anmodning til kundeservice@lirumlarumleg.no. Du kan bli bedt om å dokumentere, at du er den du gir deg ut for å være.

4.3 Retten til beriktigelse.

4.3.1 Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv beriktiget av oss. Såfremt du blir oppmerksom på at det er feil i de opplysningene, som vi har registrert om deg, oppfordres du til å kontakte oss, så opplysningene kan bli korrigert.

4.4 Retten til sletting.

4.4.1 I visse tilfeller har du rett til å få alle eller visse av personopplysningene dine slettet av oss, f.eks. hvis du tilbakekaller ditt samtykke og vi ikke har et annet rettsgrunnlag for å fortsette behandlingen. I det omfanget en fortsatt behandling av opplysningene dine er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde våre rettslige forpliktelser, eller for at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, er vi ikke forpliktet til å slette personopplysningene dine.

4.5  Retten til å begrense behandlingen til oppbevaring

4.5.1 Du har i visse tilfeller rett til å få begrenset behandlingen av personopplysningene dine til kun å bestå av oppbevaring, f.eks. hvis du mener at de opplysningene, vi behandler om deg, ikke er korrekte.

4.6 Retten til dataportabilitet (utlevering og ovreførsel av data)

4.6.1 Du har i visse tilfeller rett til å få personopplysninger, som du selv har gitt oss, utlevert i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og har rett til å overføre disse opplysningene til en annen dataansvarlig.

4.7 Retten til innsigelse

4.7.1 Du har til enhver tid rett til å gjøre innsigelse mot vår behandling av personopplysningene dine med henblikk på direkte markedsføring, herunder den profileringen som foretas for å kunne målrette vår direkte markedsføring.

4.7.2 Du har enn videre til enhver tid rett til av grunner, som vedrører din personlige situasjon å gjøre innsigelse mot den behandlingen av personopplysningene dine, som vi foretar på grunnlag av våre legitime interesser jf.  pkt. 2.1 og 2.3.

4.8  Retten til å tilbakekalle samtykke

4.8.1 Du har til enhver tid rett til å tilbakekalle et samtykke, du har gitt oss til en gitt behandling av personopplysninger, herunder til den profileringen, som foretas av deg som medlem i kundeklubben. Hvis du ønsker å tilbakekalle ditt samtykke, bes du kontakte oss på kundeservice@lirumlarumleg.no. Deretter vil du motta en bekreftelse på, at samtykket er tilbakekalt.

4.9  Retten til å klage

4.9.1 Du har til enhver tid rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d.

5.  NÅR SLETTER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

5.1 Opplysninger samlet inn om din bruk av www.lirumlarumleg.no jf.  pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort bruk av nettsiden i 1 år.

5.2 Opplysninger samlet inn i forbindelse med din påmelding til vårt nyhetsbrev slettes, når ditt samtykke til nyhetsbrev trekkes tilbake. Opplysninger kan likevel lagres i lengre tid, hvis vi har et legitimt behov for lengre oppbevaring, f.eks. hvis det er nødvendig for at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller hvis oppbevaring er nødvendig for at vi kan oppfylle lovkrav.

5.3 Opplysninger samlet inn i forbindelse med kjøp du har gjennomført på www.lirumlarumleg.no jf.  pkt. 2.2 vil som utgangspunkt bli slettet 5 år etter utløpet av det kalenderåret, der du har foretatt kjøpet ditt. Opplysninger kan likevel lagres i lengre tid, hvis vi har et legitimt behov for lengre oppbevaring, f.eks. hvis det er nødvendig for at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller hvis oppbevaring er nødvendig for at vi kan oppfylle lovkrav. Regnskapsmateriale oppbevares i 5 år til utgangen av et regnskapsår for å oppfylle Bokføringslovens krav.

SIKKERHET FOR DEG

6.1 Vi har gjennomført passende tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger mot at personopplysninger hendelig eller ulovlig tilintetgjøres, fortapes, endres eller forringes samt mot at de kommer til uvedkommendes kjennskap eller misbrukes.

6.2 Kun medarbeidere, som har et reelt behov for å få tilgang til personopplysningene dine for å utføre sin jobb, har tilgang til disse.

7. KONTAKTOPPLYSNINGER

7.1 Lirumlarumleg.no ApS er dataansvarlig for de personopplysningene, som samles inn via www.lirumlarumleg.no

7.2 Hvis du har spørsmål eller bemerkninger til denne Personvernpolitikken eller ønsker du å gjøre bruk av en eller flere av rettighetene dine beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte:

Lirumlarumleg.no
C/O Scanviso AS
Andersrudveien 1
1914 Ytre Enebakk
Tlf. nr.: 21 98 44 90
E-post: kundeservice@lirumlarumleg.no

8. ENDRINGER I PERSONVERNPOLITIKKEN

8.1 Såfremt vi foretar endringer i Personvernpolitikken, vil du bli orientert om dette ved neste besøk på www.lirumlarumleg.no.

9. VERSJONER

9.1 Dette er versjon 1 av Lirum Larum Legs personvernpolitikk datert den [22/5 2018].

Vennlig hilsen,
Anja Lytzen
Eier

 

få inspirasjon